Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Anketa

Chtěli byste se v budoucnu věnovat podnikání?
  • Hlasů: (0%)
  • Hlasů: (0%)
  • Hlasů: (0%)
  • Hlasů: (0%)
  • Hlasů: (0%)
Hlasů celkem:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Vyhledávání

Podnikatelské kroužky na základních školách vznikly v rámci tohoto projektu jako inovativní metoda rozvoje podnikatelských kompetencí žáků základních škol, přičemž metoda neformálního vzdělávání v zájmovém kroužku a "učení se formou činnosti" se nám jevila jako nejvýhodnější s ohledem na to, že v této formě mají učitelé i žáci samotný větší prostor rozvíjet potřebné (zejm. tzv. měkké) kompetence, nežli je tomu v rámci formální výuky, ve které je potřebné sledovat zejména požadované vzdělávací výstupy RVP ZV. 

V rámci jednotlivých činnosti v podnikatelských kroužcích žáci rozvíjejí své znalosti, schopnosti a dovednosti zejm. v těchto oblastech:

1) rozvoj komunikačních kompetencí (včetně nepřipraveného mluveného projevu);

2) rozvoj prezentačních dovedností;

3) rozvoj kritického myšlení;

4) rozvoj podnikatelského myšlení – schopnosti vnímat problémy v okolí, nacházet inovativní podnikatelská řešení;

5) rozvoj asertivních schopností;

6) řešení konfliktů;

7) rozvoj týmové spolupráce;

8) rozvoj schopnosti řešit problémy;

9) rozvoj schopnosti činit rozhodnutí;

10) rozvoj schopnosti plánovat;

11) nácvik obchodních dovedností;

12) nácvik marketingových činností;

13) rozvoj finanční gramotnosti;

14) rozvoj schopnosti organizace času (časový management);

15) rozvoj kreativních dovedností;

16) rozvoj zručnosti;

17) rozvoj společenské zodpovědnosti;

18) vnímání trvalé udržitelnosti.

V rámci realizace kroužků žáci také rozvíjeli své znalosti a dovednosti v rámci  jednotlivých vyučovacích předmětů a prohloubili své schopnosti aplikovat získané znalosti a dovednosti mezipředmětově, a to zejména v oblastech: Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Matematika, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda – Fyzika, Zeměpis, Člověk a společnost – Výchova k občanství, Člověk a svět práce, a dále průřezová témata jako Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova či Mediální výchova

 

Žáci  pracovali v podnikatelských kroužcích pracovali s metodikou Junior Achievement (Abeceda podnikání pro základní školy) a na základě svých vlastních podnikatelských nápadů vytvářeli za pomoci učitele, mentora a podnikatele společné projektové záměry. Prošli všemi fázemi podnikatelské činnosti: museli vytvořit srozumitelný obchodní model, časový harmonogram projektu, připravit reklamní a marketingové činnosti, vyrobit reklamní předměty, vyjednávat s partnery, oslovovat potenciální zákazníky, prodávat zboží, ale také se naučili pracovat v týmu, rozdělit si práci, nést odpovědnost za svou část úkolů, rozhodovat se, jak naloží s financemi. 

 

Výchova k podnikavosti - studijní materiál

Náměty pro práci v kroužcích - tipy na tvorbu výrobků vhodných pro základní školy 

Podnikatelé - mentoři - přehled podnikatelů zapojených do činnosti podnikatelskýc kroužků na školách 

all-article-btn

Dnes7
Včera40
Tento týden61
Tento měsíc434
Celkem32338

Visitor IP : 18.204.227.250 23. 10. 2019 10:25